affectus                                  

training    coaching    interim management

Werkwijze

 

We leveren maatwerk. Uw huidige situatie en uw doelstelling vormen ons uitgangspunt. Dat maakt dat we u alleen in een persoonlijk gesprek helderheid kunnen verschaffen over hoe we binnen uw organisatie te werk willen en kunnen gaan. Dat neemt niet weg dat we u een aantal algemene uitgangspunten kunnen schetsen.

 

Onze aanpak werkt - en werkt dr - zowel op individueel niveau, als op dat van afdeling en organisatie. Vanzelfsprekend; de doelstelling van uw organisatie staat immers voorop. We vertalen dan ook iedere opdracht in meetbare resultaten, die aansluiten op uw praktijk.

 

De kern van die aanpak? Anders laten kijken, denken en ervaren. Inzicht en bewustwording geven verantwoordelijkheid en leiden tot anders doen: betere communicatie en afspraken.

 


In een aantal stappen komen we met uw mensen, uw afdeling of uw hele organisatie waar u wilt zijn:

  • feiten: waar ben je mee bezig?

  • inzicht: wat maakt dat je dat gedrag vertoont?

  • effect: levert dat gedrag het gewenste resultaat en wat zou effectiever werken?

  • doel: wat wil je?

  • actie: kies en ga ervoor!

<contact>

 

referenties